MAKLUMAT PELAYANAN

 

"DENGAN INI MENYATAKAN SIAP DAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PERIZINAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN APABILA DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, KAMI BERSEDIA MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN"