No Syarat
1 Surat Permohonan Bermaterai
2 Surat Kuasa dari Pemilik Atas Pengurusan Izin (jika dikuasakan)
3 Surat Pernyataan Bermaterai tentang Kesanggupan Menaati Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku
4 Surat Keputusan/Penunjukan Kepala Sekolah dari Yayasan/Lembaga
5 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Semua Pengurus Yayasan/Lembaga dan Calon Tenaga Kependidikan
6 Fotokopi Ijazah Calon Tenaga Kependidikan (Kepsek, Guru/Pengasuh dan Tenaga Administrasi) Minimal 1 (Satu) Orang Sarjana
7 Fotokopi Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN)
8 Fotokopi Akta Pendirian Yayasan/Lembaga
9 Fotokopi Sertifikat Akta Jual Beli/Sewa/Pinjam Pakai atas Tanah dan Bangunan Mengetahui Lurah
10 Rekomendasi dari Lurah Mengetahui Camat
11 Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) Minimal 3 (Tiga) Tahun
12 Dokumen Standar Penyelenggaraan Satuan
13 Dokumen Perkiraan Pembiayaan Operasional Satuan Minimal 1 (Satu) Tahun Pelajaran
14 Susunan Pengurus dan Rincian Tugas