No Syarat
1 Surat Permohonan Bermaterai
2 Surat Kuasa dari Pemilik Atas Pengurusan Izin (jika dikuasakan)
3 Profil Sekolah Negeri
4 Fotokopi Sertifikat Akta Jual Beli/Sewa/Pinjam Pakai atas Tanah dan Bangunan Mengetahui Lurah
5 Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan/Pelantikan Kepala Sekolah